ក្រុងព្រះសីហនុ «វីតាល់ដើម្បីសុវត្តិភាព»

shv gosaft201702 01

ក្រុងព្រះសីហនុ «វីតាល់ដើម្បីសុវត្តិភាព» បានទៅដល់នៅចុងសប្តាហ៍ទី២ នៃខែកុម្ភះ...!

ទីតាំងចែកតាមតារាងពេលវេលាខាងក្រោម៖
ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ កុម្ភៈ២០១៧
3:30pm ចាប់ផ្តើមចែកពីរង្វង់មូលតោពីរ​
3:45pm ចែកនៅស្តុក តូលតាល់ (កែងផ្សារលើ)
4:15pm នៅដើមផ្លូវចូលវិទ្យាល័យមិត្តភាព
ថ្ងៃសៅរ៍ទី១១ កុម្ភៈ ២០១៧
9:00 ចែកនៅស្តុក តូលតាល់ (កែងផ្សារលើ)
9:45am បញ្ចប់នៅស្តុកកាល់តិច

អានពត៌មានបន្ថែម >>

អគុណក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅ សម្រាប់កម្មវិធី វីតាល់ដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស៉គ្នា។

shv gosaft201702 02

shv gosaft201702 03

shv gosaft201702 04

shv gosaft201702 05shv gosaft201702 06

shv gosaft201702 07

shv gosaft201702 08

shv gosaft201702 10

អរគុណសំរាប់ការចូលចិត្ត និងគាំទ្រ

shv gosaft201702 fan 01

shv gosaft201702 fan 02

អានពត៌មានបន្ថែម >>

 

Visitors Info

89477
TodayToday70
YesterdayYesterday247
This WeekThis Week1615
This MonthThis Month5610
All DaysAll Days89477
Scroll Up